+36 30 949 2700 szaz.geza@human-aspect.hu

Változás az új munkavállalók bejelentésének szabályaiban

2016. január 1-jétől bővül azon adatok / információk köre, melyet a munkáltatóknak – egy új munkavállaló az állami adóhatóság felé történő bejelentés teljesítés során – rögzíteniük kell.

Míg jelenleg egy új munkavállaló nevét, adóazonosító jelét, születési dátumát, biztosítási jogviszonyának kezdetét és kódját, a heti munkaidejét, valamint FEOR kódját kell bejelenteni a NAV felé, addig jövőre ez a lista az alábbi elemekkel egészül ki:

  • új munkavállaló végzettsége / szakképzettsége / szakképesítése
  • a végzettséget / szakképzettséget / szakképesítést igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve
  • a kibocsátott okirat száma

Érdemes lehet tehát már most tudatosítani ezt a változást, ugyanis nagyon sok munkáltató eddig nem tartotta fontosnak a munkavállalók végzettségére / szakképzettségére / szakképesítésére vonatkozó dokumentumok begyűjtését és tárolását, azonban másfél hónap múlva egy új munkavállalót a fenti adatok hiányában nem lehet majd bejelenteni.

A bejelentési határidő nem változott, a biztosítás kezdetét továbbra is a jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell bejelenteni.